விதை சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி அட்டவணை

இயற்கை முறையில் விதை வெங்காயத்தை நேரடியாக நட்டு சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி (65 நாட்கள்) செய்வதற்கான உத்தேச நாள் வாரியாக அட்டவணை:அடியுரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு 4 டிராக்டரில் லோடு மக்கிய தொழு உரம் , 

2 கிலோ சூடோமோனஸ், 

2 கிலோ பேசிலோமைசிஸ்

2 கிலோ பாஸ்போபாக்டீரியா

75 கிலோ சாம்பல் 

50 கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு

2 கிலோ வாம்

கொடுப்பது நல்லது.


*வளர்ச்சி ஊக்கி அளிப்பு அட்டவணை* 


3 மூன்றாம் நாள்

உயிர் தண்ணீருடன் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு லிட்டர் சூடோமோனஸ் தரைவழி கொடுக்கலாம்.


5 ம் நாள் 

நடவு செய்த 12 ம் நாள்

E.M 200 ml per 10 liter tank காலையில் spray செய்யவும். மாலையில் தரைவழி ஒரு ஏக்கருக்கு போதுமான அளவு தண்ணீரில் 1 லிட்டர் எம் கரைசல் கலந்து தரைவழி தரவும்.


 நடவு செய்த 12 ம் நாள்

பஞ்சகாவியா  200 ml per 10 liter tank spray செய்யவும் . தரைவழி ஏக்கருக்கு 1 _2 லிட்டர் கொடுக்கலாம். இரண்டு கிலோ வாம் பவுடரை பாசனத்துடன் கலந்து தரைவழி தரவும்


 நடவு செய்த 17 ம் நாள்

ஜீவாமிர்தம் ஒரு ஏக்கருக்கு 200 லிட்டர் தரைவழி தரவும். 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 50 மில்லி வேர்டீசீலீயும் லகானி கலந்து மாலை வேளையில் தெளிக்கலாம்


 20ம் நாள் 

மீன் அமிலம் 60 ml per 10 liter tank spray செய்யவும் .மாலையில் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு லிட்டர் மீன் அமிலம் தரைவழி தரவும்.


 25ம் நாள் 

கற்பூர கரைசல்  spray செய்யவும் .இரண்டு கிலோ வாம் பவுடரை பாசனத்துடன் கலந்து தரைவழி தரவும்


 30ம் நாள் 

பஞ்சகாவிய  200 ml per 10 liter tank spray செய்யவும் . தரைவழி ஏக்கருக்கு 2 _3 லிட்டர் கொடுக்கலாம்.


33 மூன்றாம் நாள் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு லிட்டர் சூடோமோனஸ் தரைவழி கொடுக்கலாம். 


35ம் நாள்

ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு கிலோ வேம் பவுடரை தண்ணீரில் கலந்து வேர் வழி தரவும்


 38 ம் நாள் 

கற்பூர கரைசல்  spray செய்யவும் 


 40ம் நாள்

E.M 300 ml per 10 liter tank spray செய்யவும் . ஒரு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ பாஸ்போபாக்டீரியா தரைவழி தரவும்.


 45ம் நாள் 

மீன் அமிலம் 75 ml per 10 liter tank spray செய்யவும் . தரைவழி ஒரு ஏக்கருக்கு 2 லிட்டர் மீன் அமிலம் கொடுக்கலாம்.


 50ம் நாள் 

ஜீவாமிர்தம் ஒரு ஏக்கருக்கு 200 லிட்டர் தரைவழி தரவும்.இரண்டு கிலோ வாம் பவுடரை பாசனத்துடன் கலந்து தரைவழி தரவும்


52ம் நாள்

ஒரு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ பாஸ்போபாக்டீரியா பவுடரை தண்ணீரில் கலந்து வேர் வழி தரவும்


 55ம் நாள்

பஞ்சகாவியா  250 ml per 10 liter tank spray செய்யவும். அல்லது பத்து லிட்டருக்கு 50 மில்லி சூடோமோனஸ் கலந்து தெளிக்கலாம்.


60 வது நாள்

இரண்டு கிலோ பாஸ்போபாக்டீரியா பவுடரை பாசனத்துடன் கலந்து தரைவழி தரவும்


ஒவொரு முறை நீர் பாய்ச்சும் போதும் 1 ஏக்கருக்கு

அமிர்தக்கரைசல் ஒரு 100 லிட்டர்,  

ஜீவாமிர்தம் 200 லிட்டர், 

மீன் அமிலம் 2 லிட்டர்,  

WDC 25 லிட்டர் 

என ஏதாவது ஒரு கரைசலை தண்ணீரோடு கலந்து விட்டு மண்ணை வளமாக்க வேண்டும்.. 


இயலுமானால்  சின்ன வெங்காயம் சாகுபடிக்கு முன்பு பல தானிய விதைப்பு அல்லது பசுந்தாள் உரம் செய்து 40 to 45 கழித்து மடக்கி ஓட்டி உழவு செய்தால் இன்னும் சிறப்பு..  களை கட்டுப்படும். 


அடி உரத்துடன் பவுடராக இருந்தால் சூடோமோனாஸ் 2 கிலோ பவுடரும் திரவமாக இருந்தால் ஒரு லிட்டரும் கலந்து கொடுப்பது நல்லது.


நிலத்தின் நீர் கொள்ளும் தன்மைக்கேற்ப அதிக நாள் இடைவெளியுடன் குறைந்த அளவு தண்ணீரை காலை நேரத்தில் பாய்ச்சுவது நல்லது.


பிரிட்டோ ராஜ் 

வேளாண் பொறியாளர்